Välkommen!

 • huset

  Välkommen till IOGT-NTO Sollentuna …

 • 5

  … och till vårt föreningshus!

 • 1

  Ca: 150 meter till föreningslokalen från pendeltåget.

 • 2

  Gå till vänster efter trappan ner från perrongen.

 • gavel

  Vårt hus ligger på andra sidan parkeringsplatserna.

 • 7

 • 8

Vår vision är ett samhälle en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv! För att uppfylla vår vision arbetar IOGT-NTO med förebyggande arbete, socialt arbete och alkohol- och narkotikapolitik.

I IOGT-NTO Sollentuna arbetar vi på olika sätt för att närma oss vår vision. Vi arbetar helt ideellt med föreningens olika aktiviteter såsom möten och träffar för medlemmarna och utåtriktade aktiviteter som kulturcafér och andra sammankomster. Flera medlemmar är dessutom anställda inom organisationen och fyller därigenom både arbete och fritid med nykterhetsarbete. Det gemensamma för alla medlemmar är den helnyktra livsstilen och viljan att bidra till ett bättre samhälle. Vill Du vara med i det arbetet? Kom till någon av våra aktiviteter eller kontakta oss.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00